GRUPA MŁODSZA

To dzieci ze szkół podstawowych uczęszczające do klas I-III. Na tym etapie treningi są dłuższe, niż w przedszkolu. Nasi trenerzy wplatają w zajęcia więcej elementów karate. Dzięki temu, znając podstawowe techniki dzieci mają możliwość podejścia do egzaminu na stopnie karate. Poza tym rozpoczyna się konkurencja zawodnicza. W tym okresie kształtuje się psychika naszych małych zawodników. Uczą się oni radzić ze stresem i porażkami, a z drugiej strony, są mobilizowani przez zwycięstwa. Oczywiście konkurowanie między sobą wprowadzane jest małymi krokami, aby dzieci odnalazły w zawodach drogę do sprawdzenia swoich umiejętności, a nie powód do obaw i kompleksów. Z myślą o grupie młodszej powstała konkurencja zapasów w naszej klubowej Lidze Satori.

You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please fill the contact form on our website. We wish you a good day! You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please...