GRUPA ŚREDNIA

To tej grupy należą dzieci z klas IV-VI. W porównaniu do poprzednich grup, poprzeczka podnosi się coraz wyżej. Nowością na treningach jest kumite, czyli walka sportowa. Ze względu na młody wiek i troskę o zdrowie trenujących, jest to walka bezkontaktowa ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego dystansu. Jest to jedynie wstęp do prawdziwej walki, jaką trenuje grupa zaawansowana. Jednakże już na tym poziomie trenujący mają możliwość sprawdzenia się w kumite poza naszym klubem. Na tym etapie bowiem, zaczynają się wyjazdy na zawody. Instruktorzy wprowadzają więcej elementów sportowych, niż samej zabawy. Treningi są również bardziej specjalizowane – poza ogólnymi ćwiczeniami, kładziemy nacisk na kumite, kata i wytrzymałość.

You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please fill the contact form on our website. We wish you a good day! You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please...